Īpaši pielāgots Seesam apdrošināšanas piedāvājums orientēšanās sacensībām Magnēts 2016 – ietver visus galvenos riskus, ar kuriem saskaras aktīva dzīvesveida piekritēji.

Gada polisi var iegādāties ikviens sacensību dalībnieks bez vecuma ierobežojuma. Apdrošināšana piemērota gan individuāliem orientieristiem, gan ģimenēm.

Skrieniet ar drošu pārliecību! Īpaša cena15 EUR!

PIETEIKTIES

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Nelaimes gadījumu apdrošināšana paredz noteiktas apdrošinājuma summas vai tās daļas izmaksu, ja apdrošinātā persona iepriekš neparedzētu, ārēju apstākļu iedarbības rezultātā iegūst traumu vai ķermeņa fizisku bojājumu.

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Seesam Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana izstrādāta ar mērķi aizsargāt Jūs no neparedzētiem izdevumiem, kad nejauši, bez iepriekšēja nodoma vai neuzmanības dēļ, nodarāt kaitējumu trešās personas veselībai/dzīvībai vai radāt bojājumus tās īpašumam, par ko Jūs, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, esat atbildīgs.

Kritisko saslimšanu apdrošināšana

Kritisko saslimšanu apdrošināšana ir viens no veselības apdrošināšanas veidiem, kas nodrošina vienreizējas summas izmaksu, ja apdrošinātā persona saslimst ar kādu no dzīvībai bīstamām slimībām.

Visbiežāk sastopamās kritiskās saslimšanas ir vēzis, miokarda infarkts, insults, paralīze, Laima slimība.